SOKR nedoporučuje větrné elektrárny na Křižanovsko, připouští Bítešsko

Strategie ochrany krajinného rázu (SOKR) kraje Vysočina popisuje i možnost výstavby větrných elektráren v okolí Křižanova a Velké Bíteše.

Oblast je vymezená ve východní části Kraje Vysočina a zaujímá dva výrazné krajinné prostory, na severozápadě sníženinu mezi Spáleným vrchem, předělem Ambrožným a Svatou horou mezi řekami Oslavou a Bobrůvkou s centrem v Křižanově a dále na severovýchod k Moravci.
Tuto část oblasti odvodňuje Libochovka, má pánvovitý charakter s rybničními soustavami.


Druhý krajinný prostor na jihovýchodě oblasti leží v povodí Bílého potoka a sklání se k jihovýchodu. Jedná se o velmi plochou krajinu v okolí Velké Bíteše převážně odlesněnou, od Křižanovska oddělenou nevýrazným horizontem s výrazně vystupujícím vrcholem Svaté Hory.


Jih celé oblasti tvoří už členitější pravobřeží Oslavy v okolí Jasenice, Jinošova a Kralic nad Oslavou. V oblasti jsou dvě významné krajinné dominanty – předěl vrchu Ambrožný nad Velkým Meziříčím a Svatá hora u Kadolce. Z kulturněhistorických dominant je třeba vyzdvihnut kostel sv. Václava v Křižanově a kostel sv. Klimenta v Jasenici (obojí dominanta kategorie B).

Specifická místa krajinného rázu jsou vymezena v okolí Heřmanova, Křižanova, Jívoví a Lhotek – tedy na Křižanovsku nebo v severní části Bítešska, většinou pro zachovalé historické členění krajiny. Sídelní struktura je pravidelná a to i s ohledem na zaříznutá údolí, místní horizonty a lesní komplexy. Venkovská sídla jsou střední velikosti, samoty se téměř nevyskytují. Většina vsí leží na zarovnaných površích nad údolími nebo v závěrech mělkých údolí. Vzdálenosti mezi sídly jsou větší než na většině území kraje (blízko 3 km).


Vzhledem k poloze krajinných dominant (předěl Ambrožný, Svatá hora, Na Nivách) a centrální poloze Křižanova s kostelem sv. Václava nelze doporučit umisťování větrné elektrárny na Křižanovsko a
Moravecko.

Pokud by větrné elektrárny měly být umístěny na Bítešsko, nesměly by kolidovat s dominantou
Svaté hory, nesměly by být vizuálně kontaktní s historickým členěním krajiny a musely by být
umístěny mimo zarovnaný zdaleka viditelný povrch v prostoru Holubí Zhoře a svahy skloněné
směrem k Oslavě.

Videozáznam oficiálního představení Strategie ochrany krajinného rázu najdete přímo zde. Strategie SOKR pro Havlíčkobrodsko je přímo zde, pro Jihlavsko zde, Želetavsko přímo zde, okolí vrchu Křemešník přímo zde, Pelhřimovsko přímo zde, Humpolecko přímo zde, okolí Bohdalova přímo zde, Bystřicko a Novoměstsko přímo zde, Třebíčsko a Velkomeziříčsko (přímo zde), Moravskobudějovicko přímo zde, Telč a okolí přímo zde, vrch Javořice s okolím Počátky a Žírovnice přímo zde.

Negativní stanovisko Komory obnovitelných zdrojů (OZE) je přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů